Comprensió lectora

 

 

*Assenyala una resposta per pregunta.
*Les preguntes poden deixar-se en blanc o amb una única opció marcada.
*Si hi ha més d’una opció marcada, la resposta es considerarà errònia.
*Si us equivoqueu i voleu anul.lar una resposta ja marcada, només heu d’assenyalar una altra volta la incorrecta per a desmarcar-la i tornar a clicar la correcta.
*Pot ser que els números de les preguntes o els números de les opcions estiguen desordenades, és normal, forma part de la prova, perquè el sistema tria les combinacions de forma aleatòria.

*Quan acabes podràs vore les solucions i la nota que has tret, dividint per dos la nota mostrada per a traure la teua qualificació sobre deu punts.
Fixa’t i molta sort! Endavant!

 

LLIBRES DE CASTELLÀ  DEL 1r TRIMESTRE

PROVES PER A CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA

VIERNES 13 Y OTRAS HISTORIAS INQUIETANTES

EL ROSTRO DE LA SOMBRA

PARCO

REBELDES

PROVA-DE-NIVELL

PROVA NIVELLAR 1r ESO VALENCIÀ

PROVA NIVELLAR 2n ESO VALENCIÀ

PROVA NIVELLAR 3r ESO VALENCIÀ

PROVA NIVELLAR 4t ESO VALENCIÀ