Comprensió lectora

 

 

*Assenyala una resposta per pregunta.
*Les preguntes poden deixar-se en blanc o amb una única opció marcada.
*Si hi ha més d’una opció marcada, la resposta es considerarà errònia.
*Si us equivoqueu i voleu anul.lar una resposta ja marcada, només heu d’assenyalar una altra volta la incorrecta per a desmarcar-la i tornar a clicar la correcta.
*Pot ser que els números de les preguntes o els números de les opcions estiguen desordenades, és normal, forma part de la prova, perquè el sistema tria les combinacions de forma aleatòria.

*Quan acabes podràs vore les solucions i la nota que has tret, dividint per dos la nota mostrada per a traure la teua qualificació sobre deu punts.
Fixa’t i molta sort! Endavant!

 

PROVA-DE-NIVELL

PROVA 1r ESO VALENCIÀ U6

PROVA 2N ESO VALENCIÀ U6

PROVA 3r ESO VALENCIÀ U6

PROVA 4T ESO VALENCIÀ U6

HOYOS

EL LAZARILLO DE TORMES

EL FABULOSO MUNDO DE LAS LETRAS

FAHRENHEIT 451