Comprensió lectora

 

 

*Assenyala una resposta per pregunta.
*Les preguntes poden deixar-se en blanc o amb una única opció marcada.
*Si hi ha més d’una opció marcada, la resposta es considerarà errònia.
*Si us equivoqueu i voleu anul.lar una resposta ja marcada, només heu d’assenyalar una altra volta la incorrecta per a desmarcar-la i tornar a clicar la correcta.
*Pot ser que els números de les preguntes o els números de les opcions estiguen desordenades, és normal, forma part de la prova, perquè el sistema tria les combinacions de forma aleatòria.

*Quan acabes podràs vore les solucions i la nota que has tret, dividint per dos la nota mostrada per a traure la teua qualificació sobre deu punts.
Fixa’t i molta sort! Endavant!

 

LLIBRES DE VALENCIÀ DEL 2n TRIMESTRE

rossinyols

majikuu

llunanegra

vendetta

PROVES PER A CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA

1eº ESO: EL FABULOSO MUNDO DE LAS LETRAS

2º ESO: HOYOS

3º ESO: EL LAZARILLO DE TORMES

4º ESO: FARENHEIT 451

PROVA-DE-NIVELL

Anuncis