Ortografia

ortografia

 1. Preposicions

  TEORIA
  EXERCICIS
  SOLUCIONS
  EXERCICIS EN LÍNIA I CORRECCIÓ
  c9068dcd-fa44-48e7-9432-d5f07cfe8d92-1604-0000016af2536036_tmpA I EN. 1a PART
  c9068dcd-fa44-48e7-9432-d5f07cfe8d92-1604-0000016af2536036_tmpA I EN. 2a PART
  c9068dcd-fa44-48e7-9432-d5f07cfe8d92-1604-0000016af2536036_tmpPER I PER A
  c9068dcd-fa44-48e7-9432-d5f07cfe8d92-1604-0000016af2536036_tmpCOM, COM A, CAP I CAP A
  c9068dcd-fa44-48e7-9432-d5f07cfe8d92-1604-0000016af2536036_tmpFINS I FINS A
  c9068dcd-fa44-48e7-9432-d5f07cfe8d92-1604-0000016af2536036_tmpCANVI I CAIGUDA DE PREPOSICIONS
  c9068dcd-fa44-48e7-9432-d5f07cfe8d92-1604-0000016af2536036_tmpCANVI I CAIGUDA DE PREPOSICONS. EXERCICIS

 2. La dièresi

  TEORIA
  PRÀCTICA
  SOLUCIONARI
  c9068dcd-fa44-48e7-9432-d5f07cfe8d92-1604-0000016af2536036_tmpLA DIÈRESI
  EXERCICIS EN LÍNIA I CORRECCIÓ

   

 3. L’accent diacrític

  TEORIA
  PRÀCTICA
  SOLUCIONARI
  EXERCICIS EN LÍNIA I CORRECCIÓ

 4. L’accentuació

  TEORIA
  c9068dcd-fa44-48e7-9432-d5f07cfe8d92-1604-0000016af2536036_tmpACCENT GRÀFIC
  c9068dcd-fa44-48e7-9432-d5f07cfe8d92-1604-0000016af2536036_tmpACCENTUACIÓ
  PRÀCTICA SOBRE ACCENT GRÀFIC
  SOLUCIONARI  ACCENT GRÀFIC
  TEORIA PARAULES AMB ACCENTUACIÓ DIFICULTOSA
  PRÀCTICA PARAULES AMB ACCENTUACIÓ DIFICULTOSA
  SOLUCIONARI PARAULES AMB ACCENTUACIÓ DIFICULTOSA
  EXERCICIS EN LÍNIA I CORRECCIÓ

 5. Apostrofació i contraccions

  TEORIA
  c9068dcd-fa44-48e7-9432-d5f07cfe8d92-1604-0000016af2536036_tmpVÍDEO EXPLICATIU
  PRÀCTICA
  SOLUCIONARI
  EXERCICIS EN LÍNIA I CORECCIÓ

 6. I i U semiconsonàntiques

  TEORIA
  PRÀCTICA
  SOLUCIONARI

   

 7. Diftongs i hiats

  TEORÍA
  PRÀCTICA
  SOLUCIONARI 

  c9068dcd-fa44-48e7-9432-d5f07cfe8d92-1604-0000016af2536036_tmpVÍDEO EXPLICATIU SOBRE HIATS
  EXERCICIS DE NIVELL BÀSIC PER A 1r
  EXERCICIS EN LÍNIA I CORRECCIÓ

 8. La separació sil.làbica

  TEORIA
  c9068dcd-fa44-48e7-9432-d5f07cfe8d92-1604-0000016af2536036_tmpSEPARACIÓ SIL.LÀBICA

 9. Els dígrafs

  TEORIA
  PRÀCTICA
  SOLUCIONARI
  EXERCICIS EN LÍNIA I CORRECCIÓ

 10. Adverbis

TEORIA
BREU EXPLICACIÓ
EXERCICIS EN LÍNIA I CORRECCIÓ

 1. Connectors

TEORIA